ผู้จัดการแผนก (Business Matching) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การเงินการธนาคาร, วิศวะอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน และจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ
- มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการทางด้านการเงิน / การตลาด
- มีประสบการณ์ในการประสานงานจัดกิจกรรมในต่างประเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins