นักวิชาการ
คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหาร
- มีประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins