ติดอาวุธทางปัญญาก่อนใคร …. งานดีดีไม่ไปไหนแน่นอน !

“อาหารปลอดภัย”   ปัจจัยแรกที่ผู้บริโภคทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และตื่นตัวอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตอาหารให้ปลอดภัยก็ตาม แต่สิ่งที่จะละเลยไม่ได้นั้นคือ ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สถาบันอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย มาโดยตลอดปี ใหม่ปี นี้ … จึงมีข่าวดี เกี่ยวกับการ อบรมฟรี! มาแจ้ง …

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins