กินปลาร้าดิบ อันตราย

เมื่อก่อนปลาร้าเคยเป็นอาหารหลักของคนอีสาน แต่วันนี้ปลาร้าถูกพัฒนาจากอาหารหลักของชาวอีสาน มาเป็นอาหารหลักของคนไทยไปเสียแล้ว เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนก็สามารถหาปลาร้าทานได้ ปลาร้าเป็นอาหารที่บางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบ ที่ไม่ชอบก็ตรงที่มีกลิ่นแรง และไม่สะอาด ถ้าเป็นปลาร้าที่ต้มแล้ว กลิ่นอาจจะน้อยลงกว่าเดิม  และดูสะอาดขึ้นมาหน่อย
ปลาร้า เป็นอาหารที่เกิดจากการหมัก

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins