สารหนูในปลาหมึกแห้ง

ความปลอดภัยของผู้บริโภคถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ผลิตอาหาร จะผลิตมาก หรือผลิตน้อย ควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ถ้าเมื่อใดขาดการรักษาความสะอาด หรือความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยผู้บริโภคอาจตกอยู่ในอันตรายได้ทุกนาที อันตรายที่ว่านั้นอาจมาจากทั้ง เชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร  หรือสารพิษ สารเคมีต่างๆ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins