ยาฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว

ตามหลักโภชนาการที่ดี ใน 1 วันเราควรทานอาหารให้ครบทั้ง  5 หมู่ หรือถ้าไม่ครบจริงๆ ก็ควรทานให้ได้  3 ใน 5 ถือว่ายังได้อยู่ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันประชาชนตาดำๆ อย่างเราเห็นจะเลือกไม่ได้ เพราะตอนนี้ที่ขาดกันอยู่เห็นจะเป็นหมู่  5  คือไขมัน ที่คนไทยกำลังขาดไขมันกันอย่างหนัก โดยเฉพาะไขมันจากพืชจำพวกน้ำมันพืชชนิดต่างๆ หากมองในแง่ดี

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins