ใครว่าผักไทยไม่ปลอดภัย........

หลังจากที่เป็นประเด็นกันอยู่พักใหญ่สำหรับผักไทย 5 ชนิด ที่ถูกสหภาพยุโรปตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้าง จนถึงขั้นที่สหภาพยุโรปสั่งให้ด่านนำเข้าทุกด่านตรวจผักและพืชสมุนไพรที่นำเข้าจากประเทศไทยอย่างเข้มงวด  สั่นคลอนกันทั้งวงการอุตสาหกรรมส่งออกผักบ้านเราจะว่าไปแล้วเค้าไม่ได้ห้ามให้พบตกค้าง อนุญาตให้พบได้แต่ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับคนกิน

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins