สารกัมมันตรังสีใน … อาหารญี่ปุ่น

วันนี้ เราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยอาจมีความเสี่ยงจากสารกัมมันตรังสีที่รั่วออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จนกระจายไปสู่อากาศ น้ำทะเล น้ำประปาและพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลและแพร่กระจายนั้นมีอยู่ 2 ชนิดคือ ไอโอดีน 131 และซีเซียม 137 โดยจะเข้าสู่ร่างกายคนได้ 2 ทางคือ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins