มีอะไรในขนมจีน

ขนมจีน ดั้งเดิมเป็นอาหารของชาวมอญที่เรียกว่า คหนอมจิน เรียกกันผิดเพี้ยนจนมาเป็นขนมจีนในปัจจุบัน  ขนมจีนที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ขนมจีนแป้งหมักและขนมจีนแป้งสด ซึ่งต่างกันตรงที่กรรมวิธีการทำและสีของเส้นขนมจีน สำหรับชนิดที่เริ่มได้รับความนิยม เห็นจะเป็นขนมจีนแป้งสด เพราะไม่ต้องเสียเวลาหมักแป้ง แค่นวดให้พอได้ที่แล้วนำมาใส่ที่บีบเส้นบีบลงในน้ำร้อน

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins