อุตสาหกรรมอาหารไทย ปลอดภัยเชื่อถือได้

จากรายงานสถานการณ์สินค้าอาหารไทยของสถาบันอาหาร ระบุว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าอาหารของไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจะเป็น ไก่สุกแปรรูป กุ้งแปรรูป ทูน่า และปลาอื่นๆ กระป๋อง รวมถึงน้ำตาลทราย  ในบรรดาผู้ส่งออกรู้อยู่แล้วว่าตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่หินมากในการส่งออก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins