จุลินทรีย์ในน้ำดื่มบรรจุขวด

ในร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นองค์ประกอบของเลือดของเซลต่างๆ ในร่างกาย และยังเป็นส่วนประกอบของน้ำเหลือง แม้ว่าเราจะขาดอาหารหลายๆ วันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หากขาดน้ำเพียง 2-3 วัน ก็อาจเสียชีวิตแล้ว ซึ่งในแต่ละวันเราควรดื่มน้ำให้ได้ 6-8 แก้ว จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในอดีต คนไทยเรานิยมรองน้ำฝนมาดื่ม

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins