เชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ อี. โคไล O104: H4

เป็นข่าวครึกโครมกันอีกครั้งสำหรับเรื่องอาหาร และปากท้อง คราวนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ชาวยุโรปมีอาการเจ็บป่วยทั้งสิ้น 2,429 ราย และทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 23 ราย (ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ยืนยันโดยหน่วยงาน ECDC) ที่กล่าวมานั้นจะเป็นข่าวอะไรไม่ได้ นอกจากข่าวการระบาดของเชื้อ อี.โคไล สายพันธ์ใหม่ คือ เชื้อก่อโรค E. coli O104: H4 ที่มีจุดเริ่มต้น

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins