สารบอแรกซ์ในหมูยอ

คนไทยไม่เป็นรองใครในเรื่องการประกอบอาหาร มีวิธีคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบในการดำเนินชีวิต จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นอาหารแปลกๆ ใหม่ตามหน้าโฆษณาต่างๆ ถ้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ๆ จะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการรักษาระบบคุณภาพ เพราะมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าจะต้องผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins