สารหนูในกุ้งแห้ง

คนไทยถ้าอยากมีสุขภาพดี ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และไม่ทานอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย เท่านี้ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถยืดอายุไปได้อีกสัก 5-10 ปี เป็นอย่างน้อย สำหรับคนไทยแล้วในอาหาร 5 หมู่นั้น ต้องมีไอโอดีนด้วย ซึ่งไอโอดีนที่มีประโยชน์มักพบอยู่ในสัตว์ทะเลตามธรรมชาติ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins