ไส้กรอกไก่ ใส่ดินประสิว ?

รู้มั๊ยว่า ในอาหารสำเร็จรูปที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มีส่วนผสมที่ไม่ใช่อาหารปะปนอยู่ด้วย เช่น สารกันเสีย สารกันบูด สารกันรา สีผสมอาหาร สารที่ใช้ในอาหารส่วนใหญ่นี้ ผู้ประกอบการมักจะเลือกใช้ด้วยความเคยชิน   ใส่ในปริมาณที่เคยใส่ กะเอา ไม่มีการคำนวณ ชั่งตวงวัด ที่รู้ปริมาณที่แน่นอน หยิบได้เท่าไหร่ ใส่เท่านั้น จนลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins