ยาตกค้างในกุ้งสด

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งเป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก จึงทำให้สินค้าอาหารชนิดนี้สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศได้อย่างไม่ต้องกังวล เนื่องจากประเทศไทยมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารส่งออกอย่างเข้มงวดมากขึ้น มีระบบคุณภาพที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระบบโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเกษตร

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins