สารปรอทในหมึกแห้ง

อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ประเทศของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว อาหารการกินที่ขาดแคลนคงจะไม่มีสำหรับคนไทย เมื่อมีเหลือกินเหลือใช้เราจึงต้องคิดค้นหาวิธีที่จะยืดอายุของสด เพื่อให้เก็บไว้กินในยามที่ไม่มีได้ การถนอมอาหารโดยการทำเค็ม และทำแห้งจึงถูกเลือกมาใช้เป็นอันดับต้นๆ วิธีการไม่มีอะไรยุ่งยาก

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins