อาหารปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม

ช่วงนี้มองไปทางไหนของประเทศไทยก็เห็นแต่ภาพน้ำท่วมทั่วทุกหัวระแหงไม่เว้นแต่ เมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเทพฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่ไหนอยู่ใกล้ความช่วยเหลือเข้าถึงก็ดีไป บางพื้นที่น้ำท่วมมาเกือบเดือนเพิ่งจะได้รับถุงยังชีพไปก็มี ส่วนใหญ่ภายในถุงยังชีพจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ใส่รวมกันมาในถุงเดียว คนได้รับก็ดีใจ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins