อาหารปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม 2

วันนี้ หากมองไปทางไหนของประเทศไทยก็เห็นแต่ภาพน้ำท่วมกันทั่วทุกหัวระแหง ไม่เว้นแต่ เมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเทพมหานคร สถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้ เขตที่มีน้ำท่วมขังทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคและสภาวะที่ต้องระวังในช่วงเกิดเหตุน้ำท่วมเช่นนี้ ได้แก่ ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคฉี่หนู โรคอหิวาตกโรค  โรคตาแดง อาหารเป็นพิษ สภาวะน้ำกัดเท้า

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins