โครงการพระดาษส จ.ชายแดนใต้ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

     วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพผู้ผลิตและบริการอาหารไทย ภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่าง โครงการพระดาษส จ.ชายแดนใต้ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins