งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.45 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดนโยบายความร่วมมือประชารัฐพร้อมเปิดตัวการจัดงานประชุม นานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น พร้อมนายพสุโลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ในงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการนี้มีผู้แทนสถาบันอาหารเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins