โครงการ ลับสมอง ประลองปัยญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

     วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ผู้แทนสถาบันอาหารเข้าร่วมการตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ ลับสมอง ประลองปัยญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทอายุ 4-6 ปี และ 6-9 ปี ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ในการนี้ได้มีคัดเลือกหนูน้อยยุวทูตอาหารไทยสู่สากล จำนวน 4 คน ซึ่งสถาบันอาหารได้ให้การสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins