พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

     เมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กับ Dr.Tony J.Fang รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไตหวัน (Food Industry Research and Development Institute) ภายใต้กรอบความร่วมมือ 1) ก้านการส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบเครื่องมือวัด และการฝึกอบรม 2) ด้านการทำโครงการวิจัยร่วมกัน 3) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และงานวิจัยที่ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยอาหาร functional assessment และ safety evaluation of functional foods ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เมื่องซินจู๋ ประเทศไต้หวัน

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins