สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น มาตรฐานอาหารไทย

สถาบันอาหาร เดินหน้าปั้น "มาตรฐานอาหารไทย"

 

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเข้าร่วมปรุงอาหารไทย สูตรต้นแบบ และทำการทดสอบทางประสาทสัมผัส ร่วมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดค่ากลิ่นและรสชาติด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ นำร่องเฟสแรกอาหารคาวหวานรวม13 เมนู เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงรับรองเครื่องหมาย "มาตรฐานอาหารไทย" หรือ Authenticity of Thai Food ภายใต้โครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหาร ไทย(Thai Food Authentic Standard) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins