ขอเลื่อนการจัดงาน ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยเป็นครัวของโลก THAI FOOD FOR THE WORLD และการจัดงานแข่งขัน

     สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการจัดงาน ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยเป็นครัวของโลก THAI FOOD FOR THE WORLD และการจัดงานแข่งขันประกวด THE THAILAND CULINARY WORLD CHALLENGE 2016 ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ออกไป และเมื่อมีกำหนดการที่แน่ชัดทางสถาบันอาหารจะนำเรียนทุกท่านเพื่อทราบต่อไป

 

ผู้ประสานงาน
คุณสุนทรีย์ เกตุคง โทรศัพท์ 085 111 6615
คุณวารีรัตน์ บุญเอก โทรศัพท์ 081 611 8209
คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ โทรศัพท์ 086 994 9253

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins