อบรม Food Canning Establishment Registration and Food Process Filing for AF and LACF

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทะเบียน  ฝึกอบรมเรื่อง  การขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับกรด  
และกรดต่ำ  (Food Canning Establishment Registration and Food Process Filing for AF and LACF )
 
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  
ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 2  สถาบันอาหาร  

 

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป  6,500 บาท/ท่าน (รวม Vat 7 %)
สมาชิกสถาบันอาหาร 5,500 บาท /ท่าน  (รวม Vat 7 %)
 

หากสนใจติดต่อได้ที่ 

คุณอุไร  
โทรศัพท์ 02-8868288-90 ต่อ 2307  
E-mail: rdadmin@nfi.or.th

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins