งาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (COMMUNITY FAIR)

     สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (COMMUNITY FAIR) ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-16.00น. ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins