โครงการสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่น 10 และ 11

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI  ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักลงทุนไทยที่่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศ ร่วมอบรมในหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 10 และ 11 " ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 26 กรกฎาคม 2559
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
โทร. 0 2553-8111 ต่อ 6177, 8184
และ http://toi.boi.go.th

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins