สัมมนาโครงการ INTRODUCTION TO Microwave Assisted Therml Sterilization (MATS)

ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ หรือท่าผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ INTRODUCTION TO Microwave Assisted Therml Sterilization (MATS) ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร2 ห้องประชุม 2204 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่


ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : 02 562 5020
E-mail : agro@ku.ac.th
http://www.agro.ku.ac.th/contact.php

 
 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins