งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FPPE2017)

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FPPE2017)
ซึ่งงานมีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ.เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
และ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)หาดใหญ่
 

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

www.thaifppe.com
E-mail : fppe@sphereexhibits.com.my
โทรศัพท์ : +662 045 0200-2

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins