“ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism”

การสัมมนาในหัวข้อ “ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism”
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism”
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

 

ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-17.00 น.  
ณ  ห้องประชุม 222 (Theater)ราชมังคลากีฬาสถาน ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

 

สถาบันอาหาร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการหรือผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณโกสีย์ วัจนทวีโรจน์ โทรศัพท์ 02-886-8088 ต่อ 9206 อีเมล khosee@nfi.ro.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  
 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins