การสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางวาสนา อรัญญิก


ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม Thai Food Heritage ชั้น 2 สถาบันอาหาร

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins