สัมมนานำเสนอผลงาน Best Practices

สถาบันอาหารขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนานำเสนอผลงาน Best Practices โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณน้ำผึ้ง 02 886 8088 ต่อ 9204 หรือ Numpung@nfi.or.th

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins