“ยกระดับ SME ไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ยกระดับ SME ไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องอิมพิเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
#ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฎฐิตา (091-721-8809) 
คุณกอบกาญจน์ (081-444-1699)
โทร .02 – 886-8088 ต่อ 2305 , 2408
Email : nutthita@nfi.or.th , kobkarn@nfi.or.th
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins