โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการในภาคการผลิต การบริการ การค้าส่ง และค้าปลีก  โรงงาน / ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปมะพร้าวทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของมะพร้าวไทยด้วยการสร้างแบรนด์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งในประต่างประเทศให้ตระหนักถึงคุณสมบัติและประโยชน์ที่ดีกว่าของมะพร้าวไทย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สนใจสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่ คุณสุนทรีย์  เกตุคง คุณอารีย์พร ถ้ำรุ่ง  
คุณโกสีย์  วัจนทวีโรจน์  โทร. 0 2886 8088 ต่อ 9200, 9205, 9206
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins