ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในอนาคต”

ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหาร เพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

: อาหารอินทรีย์(Organic Foods)

ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลํานหลวง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

 

เอกสารแนบ

1. กำหนดการสัมมนา

2. แผนที่

3. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุวิภา จรจันทึก

โทรศัพท์ 02-8868088 ต่อ 4104

Email : suwipha@nfi.or.th

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins