ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนา จากเดิมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ไปยังไม่มีกำหนด

ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร  เรื่อง “Cross Border Ecommerce สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” ในวันศุกร์ที่  7  กรกฎาคม  2560   เวลา  08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องเชียงแสน (ชั้น 3) โรงแรมดวงตะวัน  เชียงใหม่

ไปยังไม่มีกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล (คุณดุจเดือน บุญสม)

โทรศัพท์ : 0 2886 8088 ต่อ 3121

โทรสาร : 02883 5853

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins