“โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรไทย”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 คุณสาลีนี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมแถลงข่าว “โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรไทย”
และเสวนาเรื่อง “ทิศทางการยกระดับและพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าวและสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก” ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins