สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับมือ สถาบันอาหารเปิดหลักสูตร “GEM” เปิดประตูสู่วงการนวัตกรรมอาหาร

“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จับมือ “สถาบันอาหาร” เปิดหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017 งานอาหารระดับโลกที่เยอรมันนี

 

​สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสถาบันอาหาร หรือ NFI เปิดหลักสูตระยะสั้นสำหรับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ในวงการอาหาร รวมถึงผู้ที่สนใจ ภายใต้ชื่อ Global Executive Mindset หรือ GEM หลักสูตรที่จะเปิดประตูสู่วงการนวัตกรรมอาหาร ร่วมอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับเจ้าของกิจการ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจด้วยแนวคิดนวัตกรรมอาหารสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจ และที่สำคัญหลักสูตรดังกล่าวจะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การสุดพิเศษในงาน ANUGA 2017 “​TASTE THE FUTURE” ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมันนี งานนวัตกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจ และคู่ค้าจากทั่วโลกเพื่อสร้างธุรกิจ และตลาดใหม่ ๆ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอาหารของบริษัทชั้นนำของโลก

 

​ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่ายนวันตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า “สนช.มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุน และพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติสำหรับในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งธุรกิจอาหารสำหรับการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการนำเข้า และส่งออก ซึ่งหลัดสูตร GEM ที่ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันอาหารจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างระบบให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอาหารของไทย ให้ทัดเทียม และมีมาตรฐานระดับสากล”

 

​นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “สถาบันอาหารเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการสร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และเอกชนให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งหลักสูจร GEM ที่ดำเนินการร่วมกับสนช. ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านผู้ผลิต การกระจายสินค้า และการสนองตอบตามความต้องการ ของตลาด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและตลาดใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

 

โดยหลักสูตร GEM จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 19 ตุลาคม 2560 โดยจะแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ คอร์สอบรมอาทิตย์ละ 1 วัน จำนวน 3 ครั้ง เริ่มต้นที่ 22 กันยายน 2560 “Global Trend And More Conscious Tastebud” โดยดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม หรือ Gii บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ต่อด้วย 28 กันยายน 2560 “The New Delicious Disruptive Innovations” โดยนายนุวีร์ เลิศบรรณพงศ์ ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านดิจิตอล Mindshare Worldwide (WPP Group) และ 5 ตุลาคม 2560 “Beyond Tomorrow : A Producer’s Responsibility For a Sustainable Future” โดยนางสาวณฤดี คริสธานินทร์ อาจารย์พิเศษประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเดินทางสู่ประเทศเยอรมันนีเพื่อเข้าร่วมงาน ANUGA 2017 ระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2560 ก่อนที่จะปิดท้ายหลักสูตรในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด้วยการร่วมพลังนำแนวความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นโปรเจ็กต์จริง

 

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 168,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าเดินทางตั๋วเครื่องบิน ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าเข้าร่วมงาน ANUGA 2017 รวมถึงค่าอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเข้าร่วมอบรมสมัครได้ที่ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 089-788- 7117 หรือที่อีเมล์ nutthakul@nfi.or.th เปิดรับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins