งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกัน สถาบันอาหาร ในวันที่ 13 กย 60

งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกัน สถาบันอาหาร ในวันที่ 13 กย 60

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่... https://goo.gl/nhvpyb

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins