ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ เปิดอบรมโครงการ NEC ประจำปี 2561

 

    สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้สนใจทั้งที่เป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น 1-3 ปี ในด้านธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หรืออยู่ระหว่างเตรียมลงทุนแต่ขาดความรู้และประสบการณ์ ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ที่ว่างงาน หรือนักศึกษาจบใหม่ และเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ เข้าร่วม “โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปี 2561(สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)


    หลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรม 60 ชั่วโมง (ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี), กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำ, กิจกรรม ศึกษาดูงาน และการนำเสนอแผน Business Model Canvas

โดย รุ่นที่ 1/2561 เริ่มอบรมเดือน ม.ค.-ก.พ.61 และ รุ่นที่ 2/2561 เริ่มอบรมเดือน เม.ย.-พ.ค.61 

>> สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 25 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียง 4,000 บาท <<


ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณฐิติวรดา โพธิ์เงิน  ฝ่ายฝึกอบรมฯ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์  0 2422 8688 ต่อ 2204, 2208  
โทรสาร 0 2422-8518  
E-mail : training@nfi.or.th  

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins