Vietnam Foodexpo

Vietnam Foodexpo

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ เข้าร่วมงานส่งเสริมการค้าสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร "Vietnam Foodexpo"  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไซ่ง่อน นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ถือว่าเป็นเวทีเดียวในเวียดนามที่จะรวบรวมผู้ผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของเวียดนามมาจัดแสดงสินค้าอย่างมากมาย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาคู่ค้าได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้า

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.foodexpo.vn หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +84 24 39364792 โทรสาร +84 24 39369491

อีเมลล์ vietnamfoodexpo@gmail.com หรือ foodexpo@vietrade.gov.vn

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins