[อบรมฟรี] กฎระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

   สถาบันอาหาร ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ ถ.รามคำแหง ซ.5 กรุงเทพฯ

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆๆ .... สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด... 

 

Download ใบสมัคร >> http://www.nfi.or.th/datas/files/61_Halal21_12_60.pdf

สมัคร online >> http://www.nfi.or.th/register-seminar.php

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธราธิป แววศรี
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
แฟกซ์ 0-2422-8518
E-mail : training@nfi.or.th

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins