เชิญร่วมเป็นสวนหนึ่งกับการสร้างขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รับสมัครผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมกิจกรรมปี 2561

"เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับ

  • -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • -ได้รับคำแนะนำ ให้การปรึกษา 5  Manday
  • -ให้สถานประกอบการมีความพร้อมในการขอมาตรฐานสากล อาทิเช่น  GMP / HACCP /IFS  ISO 22000 / FSSC 22000
  • -เพิ่ม Productivity  ด้านการลดของเสีย/ลดต้นทุน/
  • -เพิ่มมูลค่ายอดขาย  และอื่นๆ ที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร "

 

"สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน"

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins