ประกาศผล!! ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 1/2561)

 

     ประกาศผล!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 1/2561) 

Downlaod ได้ที่นี่ >> http://www.nfi.or.th/datas/files/61_NEC1_61.pdf

 

 

เริ่มเรียนวันที่ 23 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins