สมัครด่วนหลักสูตร Advance SME (จำนวนจำกัด)

ขอเชิิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ innovative food ecosystem เพื่อเปิดโอกาสร่วมพัฒนาธุรกิจกับสถาบันอาหาร พร้อมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

ผู้สนใจสามารถสมัคร online ได้ที่ https://goo.gl/forms/NCnCXWHIc1r4pgDI3

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins