“บทบาทของสถาบันอาหารกับการผลักดันผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในไทยเพื่อต่อยอดสู่เวทีการค้านานาชาติได้อย่างแข็งแรง”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“บทบาทของสถาบันอาหารกับการผลักดันผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในไทยเพื่อต่อยอดสู่เวทีการค้านานาชาติได้อย่างแข็งแรง” ภายในงานงานสัมมนา "ฮ่องกง ประตูสู่เวทีการค้านานาชาติและโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทย" ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 C-ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins