ประกาศผล!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2/2561)

 

     ประกาศผล!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2/2561) 

 

Downlaod ได้ที่นี่ >> http://www.nfi.or.th/datas/files/61_NEC2_pass.pdf

 

 

เริ่มเรียนวันที่ 24 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณขนิษฐา แสนทองคำ
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2204

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins