กิจกรรมการสัมมนา NFI OPEN HOUSE 2018

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการสัมมนา NFI OPEN HOUSE 2018 วันที่ 25-27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม พบกับหัวข้อสัมมนาต่างๆมากมาย

1. พัฒนาผู้ประกอบการ ก้าวทันธุรกิจยุค 4.0 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธนาคารออมสิน
2.เจาะตลาดการค้าฮ่องกง สู่ประเทศจีน โดย รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาสน์
3.การบริหารการเงิน ฉบับ SME โดย ผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ แผนกวิจัยนโยบายอุตสาหกรรม
5.Future Food trend : ทิศทางอาหารอนาคต โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
6.พัฒนา SME ไทยเพื่อก้าวสู่ SME ยุคดิจิทัล โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
7.กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
8.กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมกล้วย โดยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนากิจกรรมการสัมมนา NFI OPEN HOUSE 2018 ได้ดังลิงค์ที่ปรากฏ แล้วพบกันน่ะค่ะ

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfv-OVgBARf4o5xU…/viewform…

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins