สัมมนาฟรี! เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักการพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี! เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการแข่งขัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักการพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0”  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular) ปี 2561

**สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/ONlipPfOoHOFaZIx2
**ด่วน ! รับจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น ปิดลงทะเบียน 12 มิ.ย. 61

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins